GRUPA P211
Wsparcie dla biznesu

Witamy na naszej stronie

Grupa p211 to konsorcjum menadżerów posiadających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu spółek prawa handlowego, w szczególności z rynku utility. Naszą przewagą jest umiejętność postrzegania bieżących zdarzeń biznesowych w perspektywie strategicznej. Potrafimy opracować i skutecznie wdrożyć programy poprawy efektywności operacyjnej uzyskując optymalizację kosztów, w tym zatrudnienia, zwiększenie przychodów i poprawę wyników finansowych. Wiemy jak skutecznie zarządzać projektami i procesami biznesowymi.