Leszek Mrazek
Leszek Mrazek
partner

Absolwent Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej oraz studiów Executive MBA IAE Aix-en- Provence Grauduate School of Management. Posiada certyfikat Prince2 – Zarządzanie Projektami.

Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania zatwierdzonej strategii i rozwoju firmy. Kształtował i wprowadzał programy poprawy efektywności operacyjnej w efekcie, których uzyskano optymalizację kosztów, w tym: zatrudnienia, zwiększenie przychodów i poprawę wyników finansowych spółki. W obszarze sprzedaży i obsługi uczestniczył w kreowaniu i wprowadzaniu na rynek produktów samoobsługowych. Opracował i nadzorował rozwój alternatywnych i bezobsługowych kanałów kontaktu z klientami. Odpowiadał za integrację środowisk informatycznych realizujących procesy obsługowe i rozliczeniowe – biling, CRM, eBOK. Posiada kompetencje interpersonalne do zarządzania zespołami ludzkimi od kilku osób do ponad tysiąca pracowników.

Obszar kompetencyjny: sprzedaż produktów, obsługa klienta, zarządzanie projektami, projektowanie i zarządzanie alternatywnymi kanałami kontaktu, integracja systemów IT.