Leszek Nowak
Leszek Nowak
partner

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej oraz studiów MBA prowadzonych przez GFKM we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i IAE Aix-en- Provence Grauduate School of Management. Posiada certyfikat menedżera zarządzania ryzykiem POLRISK. Jest uprawniony do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Posiada doświadczenie w zakresie wypracowania, modyfikacji i skutecznego wdrożenia strategii rozwoju firmy. Współuczestniczył w procesie konsolidacji i przejęcia spółek, w wyniku którego zbudowany został wiodący koncern energetyczny. Realizował nowy model firmy dystrybucyjnej, w efekcie uzyskując optymalizację kosztów, w tym zatrudnienia, zwiększenie przychodów i trwałą poprawę wyników. W obszarze sprzedaży zrealizował restrukturyzację spółki głównej i spółek zależnych, opracowanie i wdrożenie nowej strategii spółek segmentu sprzedaży, w tym wdrożenie pionierskich rozwiązań w obszarach produktów, marketingu i sieci oraz kanałów sprzedaży. Posiada doświadczenie w budowaniu korporacyjnych i operacyjnych systemów zarządzania ryzykiem. Zarządzał zespołami od kilku osób do ponad 10 000 pracowników. Osiągał założone cele i wyniki finansowe.

Obszar kompetencyjny: strategia, HR, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, optymalizacja procesów biznesowych, optymalizacja kosztów operacyjnych.