Mapowanie procesów biznesowych i ich optymalizacja

Analiza procesów biznesowych w przedsiębiorstwie

Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest jednym z celów każdego przedsiębiorstwa – jedna z metod usprawniania działalności firmy koncentruje się na procesach biznesowych. Analiza, optymalizacja i odpowiednie wsparcie systemowe procesów biznesowych to klucz do sukcesu. Dzięki opisowi procesów zachodzących w firmie (oraz na styku z otoczeniem zewnętrznym), odpowiedniemu – syntetycznemu ich przedstawieniu w postaci modeli można w rzetelny sposób je poukładać, aby usprawnić funkcjonowanie firmy (unikając suboptymalizacji, tj. usprawnienia funkcjonowania wyłącznie jednego obszaru firmy kosztem innych obszarów). Przejście z myślenia funkcjonalnego na procesowe pozwala stale optymalizować funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Zdefiniowanie i zmapowanie głównych procesów biznesowych

Analiza procesów biznesowych to pierwszy krok na drodze usprawnienia. Obejmuje on analizę obecnego stanu firmy (AS IS) pod kątem sekwencji działań podejmowanych przez pracowników firmy we współpracy z otoczeniem oraz wewnątrz przedsiębiorstwa. W wyniku tej analizy powstaje opis algorytmów funkcjonowania przedsiębiorstwa i poszczególnych jego jednostek. W przypadku przedsiębiorstw uruchamianych od podstaw, bądź rozbudowy istniejących organizacji o nowe funkcje etap analizy procesów biznesowych przekształca się w ich projektowanie na bazie koncepcji założycieli i doświadczeń branżowych.

Optymalizacja głównych procesów biznesowych

Zmapowane biznesowe procesy główne poddaje się optymalizacji, eliminując powtarzane czynności, wąskie gardła oraz luki tak aby procesy przebiegały najprościej, efektywnie z jasno określoną odpowiedzialnością.

Mapowanie pomocniczych procesów biznesowych

Wielu poprzestaje na zmapowaniu i optymalizacji procesów głównych, nie mniej jednak w wielu przypadkach w procesach pomocniczych drzemie ogromny potencjał do poprawy efektywności przedsiębiorstwa.

Rekomendacje odnośnie zmian w procesach służących poprawie efektywności działania

Po dokonaniu mapowania procesów głównych i pomocniczych i ich optymalizacji można podjąć decyzje odnośnie planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, tak aby osiągnąć maksymalne korzyści biznesowe.