Marek Dec
Marek Dec
partner

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, studiów podyplomowych finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim, studiów podyplomowych z zarządzania na Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz studiów MBA prowadzonych przez GFKM we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i IAE Aix-en- Provence Grauduate School of Management. Jest uprawniony do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu Spółkami z kapitałem zagranicznym, jak i Spółkami należącymi do Spółek Skarbu Państwa. Wraz z zespołem wielokrotnie budował strategię, i konsekwentnie ją realizował, uzyskując zakładane cele biznesowe. Wprowadzał nowoczesne systemy zarządzania i motywacji pracowników, dając współpracownikom większy wpływ na podejmowane decyzje i większą satysfakcję z osiąganych celów. Tworzył na zasadzie outsourcingu nowe podmioty gospodarcze, które uzyskiwały zakładaną pozycję rynkową. Realizował kilkanaście projektów inwestycyjnych współfinasowanych przez UE, w których większość z nich przekraczało nakłady 100 mln zł. W każdym podmiocie którym kierował skutecznie przeprowadzał restrukturyzację ukierunkowaną na zdecydowaną i progresywną poprawę efektywności gospodarczej. Większość z nich odbyła się w pełnym dialogu ze stroną społeczną. Zdobył ogromne doświadczenie biznesowe zasiadając w kilkunastu Radach Nadzorczych Spółek z różnych branż.

Obszar kompetencyjny: zarządzanie strategiczne, HR, zarządzanie procesami inwestycyjnymi oraz pozostałymi procesami biznesowymi.