Optymalizacja kosztów operacyjnych funkcjonowania przedsiębiorstwa

Opracowanie analizy benchmarkowej kosztów rodzajowych lub procesów przedsiębiorstwa dotyczących branży

Ciągła optymalizacja kosztów operacyjnych to jeden z ważniejszych elementów zarządzania przedsiębiorstwem. Prawidłowo zaprojektowana i przeprowadzona optymalizacja wpływa na poprawę wyników finansowych firmy i umożliwia inwestowanie uzyskanych oszczędności w jej rozwój. Najbardziej efektywnym narzędziem optymalizacyjnym jest analiza benchmarkowa, w której mamy do dyspozycji benchmarking procesowy, wyników lub strategiczny. Kluczowym elementem analizy jest przygotowanie zestawu wskaźników, który powinien nieść za sobą najważniejsze informacje zarządcze podlegające ocenie. Rolą doradcy jest zapewnienie obiektywnych/rzetelnych benchmarków dla danego procesu lub analizy kosztowej.

Analiza benchmarków

Podczas analizy dokonuje się badania istotnych odchyleń mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa zarówno na etapie porównania kosztów jak i procesów. Dodatkowo badamy skalę pozostałych odchyleń, które jednostkowo nie są wysokie, natomiast z uwagi na ich liczbę mogą mieć znaczący wpływ na osiągane efekty.

Zaplanowanie działań optymalizujących na bazie analizy benchmarków

Po przeprowadzonej analizie, na podstawie uzyskanych wyników, przygotowywany jest plan działań optymalizacyjnych. Pod uwagę bierzemy zarówno efekt oszczędnościowy jaki możemy uzyskać, ale także koszt jakim możemy go zrealizować. Nie każde działanie optymalizacyjne będzie opłacalne w realiach funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.

Rekomendacje działań operacyjnych na bazie macierzy czas/istotność wraz z harmonogramem

Ostatnim elementem procesu optymalizacji jest rekomendacja do przeprowadzenia działań operacyjnych na bazie macierzy uwzględniającej ich czas implementacji i ich istotność wraz z planowanym harmonogramem.