Optymalizacja metod finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej

Rekomendacja sposobu optymalizacji finansowania działalności operacyjnej

Istotnym elementem pozwalającym na prawidłowe funkcjonowania przedsiębiorstwa jest właściwy dobór źródeł finansowania. Dysponowanie odpowiednimi, co do wielkości i struktury, źródłami finansowania umożliwia prowadzenie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, a także zapewnia bezpieczeństwo finansowe. Diagnostyka sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przedsiębiorstwa pozwala na dobór optymalnych źródeł finansowania. Zaspokojenie potrzeby przedsiębiorstwa w tym zakresie może stanowić jedno z głównych źródeł jego przewagi konkurencyjnej.

Rekomendacja metod finansowania inwestycji rozwojowych

Na bazie zidentyfikowanych istotnych czynników mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim kosztów pozyskania kapitału, rekomendujemy wybór dostępnych na rynku instrumentów finansowania inwestycji rozwojowych.