Projektowanie systemu zarządzania procesami

Projektowanie systemów zarządzania procesami w oparciu o dedykowane narzędzie informatyczne

Mając zmapowane i zoptymalizowane wszystkie procesy w firmie należy zaprojektować architekturę IT do wsparcia przebiegu procesów. Im pełniej uda się odwzorować zaprojektowane procesy w funkcjonalności IT , tym większe korzyści biznesowe można odnieść oraz tym łatwiej będzie nam zarządzać firmą. Narzędzia IT powinny nam na bieżąco umożliwiać monitoring zaprojektowanych wskaźników opisujących efektywność poszczególnych procesów. System IT powinny gwarantować nam standaryzację działań wobec klientów jak i wewnątrz firmy.

Wdrażanie systemów zarządzania procesami biznesowymi

Zaprojektowanie systemu zarządzania procesami pozwala nam w sposób ciągły monitorować zmiany zachodzące w otoczeniu jak i wewnątrz firmy oraz stale optymalizować zaprojektowane procesy (lesson learned), przyporządkować odpowiedzialność za poszczególne procesy, określić mierniki oraz ustalić poszczególne cele biznesowe stanowiące podstawę systemu MBO.