Systemy bezpieczeństwa informacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa

Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji

Badanie i definiowanie zasad zarządzania systemami bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie stanowi ważny element zabezpieczenia informacji handlowych, ale także personalnych. W obecnym czasie, informacje o sytuacji w przedsiębiorstwa, a także o kluczowych pracownikach i ich kompetencjach, mogą stanowić bardzo ważny kapitał dla konkurencji. Informacje te mogą być wykorzystane w celu przejęcie klientów, pracowników z unikatowymi kompetencjami, technologii lub całego przedsiębiorstwa.

Opracowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji – uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa

Dokumentacja jest opracowywana we współpracy z pracownikami przedsiębiorstwa i stanowi wytyczne dla pracowników w obszarze bezpieczeństwa informacji. Wytyczne te muszą być tak opracowane, aby nie powodować problemów natury operacyjnej przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa informacji niejawnych publicznie. Dokument taki jest pomocny w uzyskaniu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.