Wdrażanie systemów informatycznych

Wsparcie w charakterze Project Managera (PM) inicjatyw wdrożeniowych systemów informatycznych

Wsparcie w charakterze Kierownika Projektu (PM) pozwala na optymalne wykorzystanie kompetencji, które nie zawsze są dostępne w przedsiębiorstwie. Niekiedy dedykowana osoba spoza organizacji w sposób neutralny postrzega inaczej role biznesowe niż wynikające z historycznych uwarunkowań. Powołanie PM to także ewidentne odciążenie osób operacyjnych koniecznych do prawidłowego działania przedsiębiorstwa. Działanie PM jest w ściśle określonym celu (rezultat projektu), w zaplanowanych ramach czasowych (każdy projekt ma swój początek i koniec) oraz zgodnie z dostępnymi zasobami (harmonogram i kosztorys). Zarządzający projektem jednocześnie nadzoruje grupę pracowników zwanych zespołem projektu.

Wsparcie przy wyborze odpowiedniego oprogramowania dla poszczególnych dziedzin przedsiębiorstwa – finanse, księgowość, HR, systemy sprzedażowe, obsługowe

Dzięki szerokiemu spektrum działania i szerokiemu oglądu biznesu istnieje możliwość wsparcia przedsiębiorstwa w doborze odpowiedniego systemu informatycznego optymalnie dopasowanego do potrzeb i zakresu działania operacyjnego. Odpowiednie wyskalowanie potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa vs. funkcjonalności systemu IT przekłada się wprost na koszty wdrożenia oraz późniejsze koszty utrzymania systemu. Przeprowadzenie analizy oferowanego systemu wraz z negocjacjami co do funkcjonalności i ceny, może stanowić podstawę do wyboru odpowiedniej opcji systemu IT pod kątem potrzeb i możliwości.

Negocjacje z potencjalnymi dostawcami usług informatycznych – optymalizacja nakładów wdrożenia systemu oraz kosztów utrzymania systemów IT

Podobnie jak przy wyborze oprogramowania IT ważnym elementem jest bieżący nadzór nad aplikacjami i kosztem ich działania. Jednym z ważnych elementów zarządzania systemami IT jest przeprowadzenie audytu funkcjonujących systemów, analizy ich wykorzystania w przedsiębiorstwie i kosztów utrzymania. Rekomendacje odnośnie analizy mogą stanowić podstawę do renegocjacji ustalonych warunków technicznych i finansowych z dostawcami IT.